POZPRA trading s.r.o., Hornova 910, 541 01 Trutnov, mobil: +420 777 957 285, e-mail: info@pozpra.cz
Otevřít menu
Pozemní práce PozPra Trutnov

Úvod   🡢   Naše služby   🡢   Zemní práce

Zemní práce

Na staveništi provádíme mnoho zemních prací, jako jsou například terénní úpravy, hloubení základů, hutnění, rekultivace území po těžbě nebo skládkách, skrývka ornice, výměna podloží, odvoz zeminy nebo výkopy stavební jámy k základové spáře. Dále se zaměřujeme na výstavbu kanalizace, vodovodů, úpravy svažitých terénů nebo na výstavbu komunikací.

Jsme schopni zajistit také zemní práce pro výstavbu bytových domů, jako je například hloubení stavební jámy nebo šachty a výkopy. Provádíme práce od zahájení stavby až do jejího konce, ve kterém se zakončuje stavba zásypovými pracemi a terénními úpravami.