POZPRA trading s.r.o., Hornova 910, 541 01 Trutnov, mobil: +420 777 957 285, e-mail: info@pozpra.cz
Otevřít menu
Pozemní práce PozPra Trutnov

Úvod   🡢   Naše služby   🡢   Přípravné práce pro stavby

Přípravné práce pro stavby

Úpravu terénu pro stavby a okolí staveb je potřeba vždy pečlivě naplánovat. Jedině tak zajistíme vysokou kvalitu i rychlost provedení práce. Zajistíme tyto přípravné práce pro stavby: zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření, vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací) a podobně.

Provádíme tedy všechny podstatné úkony, které vedou k přípravě terénu pro stavbu či k přestavbě objektů, jako je odstrojování budov, odpojování inženýrských sítí, demolice budov a další výše zmíněné práce v terénu.